دوستان و همراهان عزیز در حال پیگیری هستیم لطفا صبور باشید

برای استفاده از همه امکانات ,لطفا در سایت عضوی شوید

ورود به پنل کاربری

ژانرها

بر اساس

Jakob's Wife - همسر جیکوب 2021

با زیرنویس چسبیده

Held - برگزار شد 2020

با زیرنویس چسبیده

The Power - قدرت 2021

با زیرنویس چسبیده

Dawn of the Beast - طلوع جانور 2021

با زیرنویس چسبیده

The Toll - تلفات 2020

با زیرنویس چسبیده

The Seventh Day - روز هفتم 2021

با زیرنویس چسبیده

Come True - به حقیقت پیوستن 2020

با زیرنویس چسبیده

Son - پسر 2021

با زیرنویس چسبیده

The Pond - تالاب 2021

با زیرنویس چسبیده

Anything for Jackson - همه چیز برای جکسون 2020

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Red Dot - نقطه سرخ 2021

با زیرنویس چسبیده

Wrong Turn 7 - 7 پیچ اشتباه 2021

با زیرنویس چسبیده

The Reckoning - حساب 2020

با زیرنویس چسبیده

Case 39 - پرونده شماره ۳۹ 2009

با زیرنویس چسبیده

Bloody Hell - جهنم خونین 2020

با زیرنویس چسبیده

Saint Maud - قدیسه ماود 2019

با زیرنویس چسبیده

The Night - آن شب 2020

با زیرنویس چسبیده

Psycho Goreman - گورمن روانی 2020

با زیرنویس چسبیده

Siberia - سیبری 2019

با زیرنویس چسبیده

The Witches - جادوگران 2020

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Alem-i Cin - قلمرو جن 2018

با زیرنویس چسبیده

Synchronic - همزمان 2019

با زیرنویس چسبیده

Gassal - غسال 2015

با زیرنویس چسبیده

Don't Listen - گوش نده 2020

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Green Room - اتاق سبز 2015

با زیرنویس چسبیده

The Meg - مگ 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Prodigy - اعجوبه 2019

با زیرنویس چسبیده

Captive State - ایالت اسیر 2019

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Green Inferno - دوزخ سبز 2013

با زیرنویس چسبیده

Sinister 2 - شوم 2 2015

با زیرنویس چسبیده

Sinister - شوم 2012

با زیرنویس چسبیده

Shadow in the Cloud - سایه در ابر 2020

با زیرنویس چسبیده

Hunter Hunter - شکارچی 2020

با زیرنویس چسبیده

Flatliners - مرگ بازان 2017

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Freaky - عجیب و غریب 2020

با زیرنویس چسبیده

A Quiet Place - مکانی آرام 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Call - تماس 2020

با زیرنویس چسبیده

Annihilation - نابودی 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Come Play - بیا بازی کنیم 2020

با زیرنویس چسبیده

Run - فرار 2020

با زیرنویس چسبیده

The Call - تماس 2020

با زیرنویس چسبیده

The Craft: Legacy - فریب: میراث 2020

با زیرنویس چسبیده

Possessor - مالک 2020

با زیرنویس چسبیده

Hosts - میزبان ها 2020

با زیرنویس چسبیده

Z - زد 2019

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Lie - دروغ 2018

با زیرنویس چسبیده

Books of Blood - کتابهای خون 2020

با زیرنویس چسبیده

Death of Me - مرگ من 2020

با زیرنویس چسبیده

Antebellum - آنتبلوم 2020

با زیرنویس چسبیده

No Escape - راه فراری نیست 2020

با زیرنویس چسبیده

Warm Bodies - بدن های گرم 2013

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

The Open House - عمارتی برای فروش 2018

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

Wrong Turn 1 - 1 پیچ اشتباه 2003

با زیرنویس چسبیده

The Babysitter - پرستار بچه 2017

با زیرنویس چسبیده

The Owners - مالکان 2020

با زیرنویس چسبیده

The Visit - ملاقات 2015

با زیرنویس چسبیده

Sputnik - اسپوتنیک 2020

با زیرنویس چسبیده

The Pale Door - درب رنگ پریده 2020

با زیرنویس چسبیده

Skin Walker - اسکین واکر 2019

با زیرنویس چسبیده

Train to Busan 2 - قطار بوسان 2 2020

با زیرنویس چسبیده

Train to Busan - قطار بوسان 2016

با زیرنویس چسبیده

I Am Fear - من ترسم 2020

با زیرنویس چسبیده

Gretel & Hansel - گرتل و هانسل 2020

با زیرنویس چسبیده

Host 2020

ترسناک

Black Water: Abyss 2020

اکشندرامترسناک

The Wretched 2019

ترسناک

Relic 2020

درامترسناک

Ghosts of War 2020

ترسناکهیجان انگیزجنگی

The Rental 2020

ترسناکهیجان انگیز

Yummy 2019

اکشنکمدیترسناکهیجان انگیز

The Beach House 2019

درامترسناکرازآلود

Polaroid 2019

درامترسناکرازآلودهیجان انگیز

Little Joe 2019

درامترسناکرازآلودعلمی تخیلی

Two Heads Creek 2019

کمدیترسناک

Body Cam 2020

ترسناکرازآلودهیجان انگیز

The Addams Family - خانواده آدامز 2019

زیرنویس چسبیده + دوبله فارسی

You Should Have Left 2020

درامترسناکرازآلودهیجان انگیز

Murder Manual 2020

با زیرنویس چسبیده | WEBDL

Becky 2020

با زیرنویس چسبیده | WEBDL

The Russian Bride 2019

ترسناکهیجان انگیز